Jak řešit situace v zahraničí – Kde si nechat vystavit pas

V současné době občané žádají o biometrické pasy. Kde si o ně zažádat a jak dlouho na ně musíte čekat? 

Povinnost vydávat cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vyplývá pro všechny členské státy Evropské unie z Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, přijatého dne 13. prosince 2004, a to pro cestovní doklady vydávané na dobu platnosti delší než 12 měsíců. Tento předpis je pro členské státy Evropské unie přímo aplikovatelný, a tudíž se bez dalších legislativních kroků stal součástí právního řádu členských států, tedy i České republiky.

Žádosti o vydání cestovních pasů ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze v zahraničí podat u kteréhokoliv zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem (v ČR lze žádost podat u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností).

V případě, že občan hodlá podat žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadu, doporučuje se, aby konkrétní zastupitelský úřad s předstihem kontaktoval a požádal o poskytnutí potřebných informací.

Zastupitelský úřad žádosti o vydání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji pouze přijímá a elektronickou cestou je zasílá k vyřízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do ČR.

Žadatel o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se musí na zastupitelský úřad dostavit osobně. Zastupování na základě plné moci při řízení o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, o doplnění údajů v tomto pasu nebo při převzetí tohoto pasu je vyloučeno.

Žadatel o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji nepředkládá žádnou písemnou žádost. Veškeré administrativní úkony spojené se zpracováním žádosti provádějí zastupitelské úřady, a to s využitím informačních systémů evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů, ve kterých se ověřuje správnost údajů zpracovávaných v žádosti. Zůstává však zachována povinnost žadatele předložit platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, popř. jiný obdobný doklad k ověření jeho totožnosti, nebo předložit listiny k ověření případně zjištěných pochybností ve zpracovávaných údajích. Žadatel je rovněž povinen doložit své rodné číslo.

Je-li žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji podána  u zastupitelského úřadu, vydá se tento cestovní pas ve lhůtě 30 dnů. Je-li je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Když si připlatíte, můžete si dobu zkrátit až na 6 dnů.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít pouze u zastupitelského úřadu, u něhož byla žádost o jeho vydání podána.

Doba platnosti cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je obecně 10 let; pokud jsou tyto cestovní pasy vydávány občanům ve věkové kategorii 5 až 15 let, vydávají se na dobu platnosti 5 let. Od 1. září 2006 není možné zapsat občana mladšího 15 let do cestovního pasu jeho rodiče.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

About Petra Halíková 48 Článků
Online marketingová specialistka se zájmem o cestování, poznávání nových kultur a východního pohledu na svět. :)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*